Selger kroppsdeler på nett

Gunther von Hagens hisser igjen på seg religiøse grupper.