Genlaks godkjent som mat: Kan bli konkurrent til norsk laks

USAs mattilsyn har besluttet at genmodifisert laks kan havne på folks middagsbord. Det er første gang et genmodifisert dyr godkjennes som mat.