Norsk teknologi kan revolusjonere tv-sporten

Kameraet som filmer i 360 grader vekker internasjonal oppmerksomhet.