Nærbilder av hegreungene i reir 1

25. april 2016 fikk vi gode nærbilder av ungene i reir 1 i hegrekolonien på Smøla.