Ingen blir mer overrasket enn fiskeren selv da abboren biter

Plutselig blir abboren til flyvefisk, med høyst uvanlig fisketeknikk.