ABC Nyheter

Følg pressekonferansen når jordbruksforhandlingene sparkes i gang

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever 24.200 kroner per årsverk i årets jordbruksoppgjør. Følg pressekonferansen direkte her når jordbruksforhandlingene sparkes i gang klokken 11.00.

Relaterte videoer