Raner skjøt seg selv i foten

Tabbet seg ut da han voktet inngangen til banken de ranet.