ABC Nyheter

Filmet for første gang

Stammefolket i Peru har aldri før hatt kontakt med verden utenfor.

Relaterte videoer