ABC Nyheter

Skal styrke innsatsen for bedre dyrevelferd

Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet skal i samarbeid med Mattilsynet, Politidirektoratet og ØKOKRIM presentere en tiltakspakke mot dyrevelferdskriminalitet. Følg denne direkte fra kl. 14:45.

Relaterte videoer