Han misforstår sikkerhetskontrollen totalt

Hvor i all verden har du tenkt deg?