Joggeren synker i leiren – så kommer høyvannet

Redningsmannskapene jobber om kapp med tidevannet.