Evakuerer kjøpesenter og stenger veier etter lekkasje i Sarpsborg

Et kjøpesenter er evakuert, bil- og togtrafikk er stanset og skolebarn blir holdt innendørs grunnet en ammoniakk-lekkasje fra Norturas anlegg i Sarpsborg.