ABC Nyheter

Nytt veiselskap får 130 milliarder i startporteføljen

Samarbeidspartiene legger 130 milliarder kroner i potten for at et nytt selskap skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju større veistrekninger de neste 20 årene. Selskapet skal finansieres med statlige midler og med bompenger.

Relaterte videoer