ABC Nyheter

Flere land tar i bruk omfattende overvåkning av «corona-kriminelle»

De fleste land deler ut klekkelige bøter og truer med fengsel for personer som bryter karanteneregler. Flere steder er overvåkningen av befolkningen nå inngripende og omfattende at det går på bekostning av personvernet, og syke personer risikerer å bli stemplet som kriminelle. Video: AP/ Redigering: Martin Huseby Jensen

Relaterte videoer