Dette skal løse Californias vannproblem

Politikerne håper såkalte skyggeballer kan være med på å løse den historisk tørken i California.