ABC Nyheter

Strafferammen for vold i nære relasjoner skjerpes

 Justisminister Anders Anundsen (Frp) beskriver den nye straffeloven som mer moderne og enklere, og forventer at dette vil føre til mer effektiv saksbehandling. Justisministeren trekker fram flere straffeskjerpelser som viktige endringer i den nye straffeloven som vil tre i kraft fra 1. oktober i år. 

Relaterte videoer