ABC Nyheter

Senterpartiet foreslår å oppheve fylkessammenslåinger

Fra trontaledebatten 3. oktober 2018.

Relaterte videoer