Damp observert i Fukushima-kraftverket

Den siste i en serie hendelser på det ulykkesrammede atomkraftverket.