ABC Nyheter

Her blir stillaset tatt av vinden

Dramatiske scener utspant seg i Portland, Oragon søndag da en voldsom storm tok tak i et stillas, som ikke var godt nok festet. Til slutt måtte stillaset gi tapt mot vinden. Til alt hell ble ingen peroner skadet.

Relaterte videoer