– Golfstrømmen kan kollapse

Dersom Golfstrømmen stopper opp vil temperaturene i nordområdene kunne synke med et tosifret antall grader.