Om du trodde norsk jernbane var i dårlig stand …

Godstoget kan vente seg litt av en heisatur