ABC Nyheter

Ny klimatrussel: Global oppvarming øker mengden dødelige alger i innsjøer

Økende mengder giftige alger i innsjøer kan være en trussel for menneskeliv over hele verden, viser ny forskning. Video: NASA/Storyful

Relaterte videoer