Listhaug: - Veldig fornøyd med å ha på plass en avtale

Mens Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene, er Norges Bondelag og staten enige om en avtale med en ramme på 400 millioner kroner. Landbruksminister Sylvi Listhaug er svært fornøyd med avtalen.