Flypassasjer fikk nok av irriterende sidemann

Tok opp kampen om armlenet.