ABC Nyheter

– Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres, fastslår Riksrevisjonen. Ikke en gang sine egne bygg har de klart å sikre godt nok.

Relaterte videoer