Rasende eldre i opprør

Greske pensjonister sier de blir henvist til et liv i fattigdom.