Spiste 64 år gammelt fett

Hans Feldmeier fikk hermetikkboksen som nødhjelp etter andre verdenskrig.