Her titter den første ørnungen opp for første gang