Som en krigssone etter flommen

Flomvannet på tilbakegang i Brisbane.