Folk tror gatene er stengte

Oslo Handelsstands Forening etterlyser en bredere debatt om gjennomføringen av sikkerhetstiltakene i Oslo sentrum.