Drosjene sier fra om du kommer for nær

Nyvinning skal stoppe påkjøringer bakfra i Dubai. Overtar radiosignalene for å fortelle at du er nær bilen foran.