Hva er det baronen kommer med her?

Baronen kommer med mat til reiret 16. mai 2016. Men hva er det? Lam eller katt?