Sjeldent isfenomen sett for første gang på 10 år

«Drageskjell-is» oppstår på grunn av orkaner.