Porsche-sjåføren skulle bare tøffe seg

Selvfølgelig går det som det måtte gå.