Ser mørkt på verdens fremtid

Fidel Castro, som ledet Cuba i nesten 50 år, tegner et mørkt bilde av verden i nytt intervju.