Munker barket sammen utenfor tempelet

Uenigheten trumfet lydighetsløftet for tre munker.