Slik skal du ikke trene en tiger

Sirkus er faktisk blitt forbudt i Kina, men dyreplageriet fortsetter.