«Grønn» satellitt

Verdens første satellitt som kun skal overvåke utslipp av drivhusgasser, er sendt ut i rommet.