ABC Nyheter

NHO slår ned på APs nye arbeidstidsforslag

– Et skremmende forslag. Dette fører til at arbeidstakere fratas muligheten til selvvalgt arbeidstid.

Relaterte videoer