ABC Nyheter

Søstre levde i 60 år uten å kjenne hverandre

Kathy er 64 år, og har levd hele livet uten å vite om søsteren Vickie. Da hun fant det ut, måtte hun finne henne. Her møtes de før første gang.

Relaterte videoer