Hørte lyder fra containeren - så dukket bjørnen opp