ABC Nyheter

Arbeidsministeren: – Ønsker ikke å gjøre Norge mer økonomisk fordelaktig

Mandag formiddag la arbeidsminister Anniken Hauglie (H) frem nye forslag til innstramminger i velferdsordningene for flyktninger. Blant annet skal en rekke særordninger fjernes, mens minstestønaden skal behovsprøves og rettighetene i folketrygden strammes inn.

Relaterte videoer