ABC Nyheter

Opptak: Domsavsigelse i Kristin-saken

Kun slutningen. Ikke begrunnelsen på grunn av personsensitiv info.

Relaterte videoer