Her forsvinner de i havet

Det gikk nesten galt da fiskerne skulle krysse den farlige sandbanken i New Zealand i dårlig vær.