ABC Nyheter

Sykehus får beholde akuttkirurgi om nødvendig

Et flertall på Stortinget er enige om at ingen lokalsykehus legges ned i nasjonal helse- og sykehusplan, men garanterer ikke at den akuttkirurgiske funksjonen beholdes overalt. På en pressekonferanse opplyste regjeringspartiene og Venstre at alle sykehus kan beholde akuttkirurgien om det er nødvendig.

Relaterte videoer