ABC Nyheter

Kaster satellitten ut i verdensrommet.

Det skulle ikke mer til en et lite kast, da Chasqui 1 nanosatellitt skulle settes i bane rundt jorden.

Relaterte videoer