Bygning falt ned i et stort hull

Det var langt fra noe vanlig rivningsprosjekt som mandag fant sted i Kina