Dramatisk: Sjåføren får illebefinnende bak rattet

Mister kontrollen over bilen og havner i elva.