ABC Nyheter

Regjeringen justerer kursen for oljefondet

Forventninger om lavere avkastning fremover får regjeringen til å foreslå omfattende endringer i måten den norske oljeformuen forvaltes på.

Relaterte videoer