ABC Nyheter

Hvis det snør, blir du ikke tatt

Fotoboksen knipser, men hvis linjen på bakken er nedsnødd uteblir boten

Relaterte videoer